A nosa proposta de transporte público

A nosa proposta de transporte público basease en tres proxectos complementarios:  O transporte público sostible foi sempre unha das nosas principais preocupacións, por iso no ano 2016 propuximos para o proxecto con financiación europea DUSI implantar un sistema de transporte ecolóxico que conectase todo o municipio, con un sistema baixo demanda, que se puidese solicitar…

José Juan Santos – O comercio de proximidade

O comercio de proximidade xera emprego, vertebra o concello, e permite o abastecemento das persoas con reducida mobilidade. Por iso é preciso contar cos comerciantes e as súas asociacións ademais de establecer actuacións tales como as peatonalizacións dalgunhas rúas, a regulación do estacionamento ou a elaboración dunha normativa de carga e descarga. A promoción do…

Encontro aberto coa veciñanza de Sueiro

Hoxe luns, a Marea Veciñal organizou unha xuntanza aberta na parroquia de Sueiro co obxectivo de escoitar as queixas e suxestións da veciñanza. De entre todos os puntos que se falaron destacamos os seguintes: O mal estado das estradas que comunican á parroquia e tamén das que comunican Sueiro con outras parroquias contiguas. O olvido…

Isidro Taibo – O transporte en Culleredo

É preciso reordenar o transporte subvencionado polo concello, máis coñecido como “bus pequeno” para que poida dar servizo a todas as parroquias de Culleredo. Negociar coa Xunta de Galicia, que ten as competencias, un transporte público de calidade co que a xente de Culleredo poida estar ben comunicada cos polígonos industriais de Culleredo e Alvedro…

Folleto informativo de febreiro da Marea Veciñal

Xa podedes descargar o folleto informativo da Marea Veciñal de febreiro de 2019, no que explicamos toda a nosa actividade política no Concello de Culleredo dende os nosos comezos. Nel poderedes atopar as actuacións prioritarias en servizos básicos, en economía, emprego e benestar social, en educación ou en política fiscal que a marea Veciñal levou…

Estratexia DUSI – Culleredo Vivo

No marco do programa FEDER (Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional) e a convocatoria de axudas para o período 2014-2020 destinadas a financiar medidas integradas de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (DUSI) nos concellos e cidades, a Marea Veciñal presentou fai 3 anos unha serie de propostas que fóron incluídas no proxecto final de solicitude.  …

O PP rexeita as propostas de En Marea solicitadas pola Marea Veciñal para conseguir unha ensinanza de calidade en Culleredo.

A Marea Veciñal levou o Martes a situación educativa de Culleredo ao parlamento a través de En Marea, en forma dunha proposición non de lei (Páxina 25) presentada na comisión de educación polas deputadas Anxeles Cuña e Luca Chao. Estas peticións partían da situación educativa na que se atopa actualmente o Concello de Culleredo, onde se…