Financiamento da campaña electoral de EnMarea.

Segundo os nosos lemas: A nosa forza é a xente non a banca e Soas non podemos, con amigas sí, para acadar o financiamento da campaña electoral non imos solicitar crédito bancario algún, pero eso implica facer un gran esforzo para conseguilo mediante doazóns ou microcréditos reembolsables. Están previstas tres formas de financiación: Pequenas doazóns mediante…