Actas

Dentro do exercicio de transparencia que queremos facer dende a MVC está a presentación das actas resultantes das asambleas realizadas pola MVC, nas que se recollen os asuntos tratados nas mesmas así como todas as opinións e comentarios feitos polos asistentes sobre os mesmos.

2016-12-09 – Acta Asemblea MVC

2016-08-23 – Acta Asemblea MVC

2016-06-17 – Acta Asemblea MVC

2016-06-13 – Acta Asemblea MVC

2016-06-03 – Acta Asemblea MVC

2016-04-16 – Acta Asamblea Constituinte