As contas claras

De conformidade coa Lei Orgánica 8/2007, do 4 de Xullo, sobre financiación dos partidos políticos, modificada pola Lei Orgánica 3/2015, do 30 de Marzo e a Lei 19/2013, do 9 de Decembro, de transparencia, aceso á información pública e bo goberno, a Marea Veciñal de Culleredo somete actualmente a suas contas á fiscalización do Tribunal de Contas e pon a disposición pública os resumos dos informes de contas emitidos.

Os informes de contas están sempre sometidos á aprobación definitiva por parte da militancia da MVC en asamblea logo do informe da comisión de contas.

Informe de contas do 2016.

Informe de contas do 2015.